Výzva na OH pre podopatrenie 4.1 druhé kolo

Miestna akčná skupina Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer vyhlasuje výzvu č.2 pre výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 4.1 žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.
 
 
Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 20.04.2020
 
Termín uzávierky prijímania žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 29.05.2020
 
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 07.06.2020
 

Kontakt

Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer

vspjuznygemer@gmail.com

Lenka 11
980 50 Včelince

Kristián Cseh
0905 505 955

Ing. Diana Deáková
0911 980 104

Ing. Zuzana Esztergályosová

Vyhľadávanie

Web stránka VSP JG bola vytvorená v rámci projektu spolufinancovaného BBSK © 2016

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode