Zmluva o poskytnutí nenávrátného finančného príspevku č.NFP309190Q541

 
Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) a finančných prostriedkov, v súlade s Rozhodnutím MAS v rámci podopatrenia 19.4. zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi, za účelom financovania skutočne vynaložených oprávnených výdavkov na realizáciu Predmetu Projektu.
 
Zmluva bola zverejnená dňa 15.11.2018 na stránke CRZ, bližšie informácie nájdete TU!!!

Kontakt

Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer

vspjuznygemer@gmail.com

Lenka 11
980 50 Včelince

Kristián Cseh
0905 505 955

Ing. Diana Deáková
0911 980 104

Ing. Zuzana Esztergályosová

Vyhľadávanie

Web stránka VSP JG bola vytvorená v rámci projektu spolufinancovaného BBSK © 2016

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode